Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Likellä
3136852-9
Luopajärventie 200
61250 Jalasto

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Annika Killinen
050-5305765
Luopajärventie 200 61250 Jalasto
kauneushoitolalikella@gmail.com

Rekisterin nimi ja ylläpidon perusteet

Asiakasrekisteri

 • Kauneushoitola Likellän asiakasrekisteriä käytetään hoitojen varaukseen sekä myös asiakkaiden yhteydenpitoon hoitojen välillä, jos on tarpeen
 • Sähköinen ajanvaraus :Vello (Vello Solutions Oy) ylläpitää ajanvaraus järjestelmää. Rekisteriä käytetään palveluajan varaukseen.
  Ajanvarausjärjestelmän tietosuojaseloste löytyy tästä linkistä https://www.vello.fi/fi/tietosuojaseloste 
 • Kauneushoitola Likellän perustietolomakkeet (hoidon suunnitteluun sekä toteutukseen)

Tietojen käsittelyn ja keräämisen peruste

Henkilötietoja kerätään asiakas suhteeseen. Asiakkaalta kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päätyttyä

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietoja käsitellään Likellässä luottamuksellisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi.

Tietoja kerätään vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden  ja niitä ei käytetä myöhemmin muuhun tarkoitukseen.

Tiedot ovat asianmukaisia sekä olennaisia niihin tarkoituksiin joita varten niitä käsitellään.Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa ja tarkastetaan että ovat ajantasaisia sekä täsmällisiä.

Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot
  Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, hoitoon liittyvät tiedot,ostohistoria ja palvelukäyntitiedot
 • Perustietolomakkeessa ylläolevien tietojen lisäksi terveystietoja sekä muita tietoja joilla on merkitystä hoidon suunnittelussa sekä tekemisessä

Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja

 • Asiakkaalta itseltään ajanvarauksen yhteydessä
 • Sähköisen ajanvarauksen kautta sekä perustietolomakkeella
 • Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Kauneushoitola Likellän asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan. Perustietolomakkeet tuhotaan

36kk kuluessa siitä kun rekisteröity on viime kerran käynyt tietoturvallisesti.

Tietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ellei lainsäädännössä toisin vaadita.

Evästeet

Kauneushoitola Likellän sivuilla käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. 

Selaimen asetuksien kautta tätä on mahdollista muokata

Evästeiden käyttö voivat olla tarpeellisia sivujen ylläpitoon ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään turvallisesti ja luottamuksellisesti sekä suojataan jotta asiattomat eivät pääse käsiksi tietoihin.

Sähköiset suojaukset: Ohjelmistoilla tietokoneella sekä puhelimessa virustorjunnoilla ja yhteyden suojauksella

Verkkosivu sijaitsee suomalaisella webpalvelutuottajalla https://www.hostaan.fi/

Fyysiset suojaukset: Perustietolomakkeet sekä muut muistiinpanot hoidon yhteydessä säilytetään turvallisesti lukitussa paikassa

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastus- tai poistopyyntö tulee suorittaa kirjallisena suoraan Kauneushoitola Likellään

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisua tai tietojen poistamista virheellisten tai vanhentuneiden tietojen vuoksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.3.2022.